Nacerno.cz

              

Vydáno 04.10.03 Kam za Jiřím Černým->Články v novinách

Lež nevyhubíme jinou lží
Lež nevyhubíme jinou lží, vzkazuji autorovi, který v sobotních Lidových novinách inzeroval: " Sedmadvacátého června vzpomeneme úmrtí JUDr.Emila Háchy, brilantního právníka, překladatele a politika. Za druhé světové války neválel se na kanapi v londýnském bezpečí, ale stál bestiím tváří v tvář."

"Je smutná pravda, že státní prezident protektorátu Èechy a Morav a, ale také øádnì zvolený poslední pøedváleèný prezident Èeskoslovenské republiky, dlouhodobì tìžce nemocný Emil Hácha, byl po válce vítìznými krajany vlastnì umordován.
Rozhodnutí vlády jest nechati zemøíti dr.Háchu na Pankráci," znìla odpovìï na lékaøovu žádost o Háchùv pøevoz do sanatoria. Tøi dny po smrti byl Hácha ráno témìø tajnì pohøben do rodinné hrobky beze jména a na desetiletí zmizel z pøehledu našich prezidentù. V inu na tom nesli i naši pravicoví politikové v èele s londýnským exilovým prezidentem Edvardem Benešem, kteøí ze strachu pøed komunisty a veøejným mínìním zapøeli svoji pamì i èest. Benešovi lze vytknout mnohé. Ale základní rys jeho povahy, úmornou pracovitost, nezpochybníme hospodským frkem. A jaké "londýnské bezpeèí"? O vile sledované nacistickými agenty psal i agrárnický ministr Ladislav Feierabend, který jistì ve svých tøídílných Politických vzpomínkách Beneše nešetøil. Po sametové revoluci už nikomu nic nebrání ukázat, proè Hácha neobstál tváøí v tváø nacistickým bestiím, zatímco Beneš komunistickým lžidemokratùm. Ale bez urážlivé hysterie to pùjde líp.

Vytisknout článek  Vytisknout

Diskuse na téma: Lež nevyhubíme jinou lží
(počet příspěvků: 0, poslední: )

 
 
 
 bullet  Nejčtenější články
O velikém štěstí být chv
Betlemanie česky i slove
WWW adresy klubů, kamará
Prohrává vkus
Všímám si lidí, z nichž
Albové zrcadlo Radůzina
Za černými brýlemi rocko
Král Václav jedna ruka j
Zpěvačky soudím taky
Blábol léta v Harmonii
 bullet  Doporučujeme
Proč je dokument o Karlu
Netrebková a ovace veris
Clapton jako koledník ne
Český rozhlas zrušil po
V New Yorku je i nová Tr
Muhly má blíž k Janáčkov
Pucciniho oblíbená opera
Neworský operní duel Aid
Stoletou republikou od J
Oživlý AG Flek, nestárno
 bullet  Nejdiskutovanější
Přechytračíme i USA? (1097)
Kdy a kam za Jiřím Černým v roce 2019 (308)
Naše vypálené iluze (109)
AKTUÁLNĚ! - VE ŠVANDOVĚ DIVADLE TŘIKRÁT O WALDEMARU MATUŠKOVI (98)
WWW adresy klubů, kamarádů... (73)
Kamarád i dezertér (65)
Co Gottwald vylhal, o tom lže Grebeníček znova (63)
Čunek neví, kde začíná politikova osobnost (48)
České dějiny viděné jinak než Václavem Klausem (44)
Prohrává vkus (41)
 bullet  Přečtěte si
Kritik bez konzervatore
 bullet  Doporučuji WWW
Nakladatelství
Kluby
Hudební servery
Blogy
Osobnosti
Ostatní


Inzerce: Inzeráty a inzerce zdarma · Bazar · Antikvariát · Mimibazar · Byty · Stroje · Seznamka · Zaměstnání   
Magazín: Nacerno.cz    Volný čas: Rande · Rychloseznamka ··Fotoalbum · Horoskopy
Další informace: Reklama · Napište nám    Správce: © 2003 - 2017 TANGER infosystems s.r.o.

TOPlist