Nacerno.cz

              

Vydáno 04.10.03 Lidé, věci, dobrodružství->Politický kolotoč

Nebude-li pršet, nezmoknem
Naše řemeslnická rodina si s Evropou tykala už v předminulém století. Přinejmenším s Paříží. Dědeček Papež tam ševcoval a pozoroval: " Nemáť Francouz na svém přebohatém jídelním lístku nikdy knedlíku, což mně můj pobyt zde nemálo znepříjemňuje," psal 9. 10. 1899.

O dvacet let pozdìji tam dìdeèkova dcera, moje maminka, krátce pracovala jako krejèová, nauèila se jíst ryby a stejnì elegantnì kreslit modely.Mé sestøe bylo v Prohraném únoru osmnáct, ta už nejela nikam.
Øekl by dnes dìdeèek švec (dotáhl to na pošáka) Evropské unii ano, nebo ne? " Srdce dívky cizinky nevyváží svou dobrotou èeský knedlík," mínil tehdy a vzal si Èešku. Taky ale pamatuji, jak mì pokaždé hnal k mapì Sovìtského svazu a musel jsem mu pøesnì ukázat a vyjmenovat, co komu Rusové ukradli.
Nakonec jsem v pátek veèer pøece jen zaškrtl ano. Kampaò unionistù mi sice èasto pøipadala jalová, ale jednak èlovìk posuzuje cíl, a ne jeho propagátory, jednak mi vìtšina protiargumentù smrdìla velkoèešstvím a tøídní nenávistí. A samozøejmì jsem si také pøedstavil svého dìdeèka nad novou mapou, kde by Èesko - kdybychom v referendu øekli ne - bylo ostrùvkem uprostøed Evropské unie.
V nedìlní podveèer nám k výsledkùm Václav Klaus Èeským rozhlasem vzkázal, že jsme se tím svých problémù nezbavili, že jsme pøimìøenì pøipraveni a že budoucnost ukáže, èí oèekávání byla správná. Jedna pravda za druhou! Tìší mì, že se koneènì jednou se svým prezidentem shodnu. Nebude-li pršet, nezmoknem.

Vytisknout článek  Vytisknout

Diskuse na téma: Nebude-li pršet, nezmoknem
(počet příspěvků: 0, poslední: )

 
 
 
 bullet  Nejčtenější články
O velikém štěstí být chv
Betlemanie česky i slove
WWW adresy klubů, kamará
Prohrává vkus
Všímám si lidí, z nichž
Albové zrcadlo Radůzina
Za černými brýlemi rocko
Král Václav jedna ruka j
Zpěvačky soudím taky
Blábol léta v Harmonii
 bullet  Doporučujeme
Netrebková a ovace veris
Clapton jako koledník ne
Český rozhlas zrušil po
V New Yorku je i nová Tr
Muhly má blíž k Janáčkov
Pucciniho oblíbená opera
Neworský operní duel Aid
Stoletou republikou od J
Oživlý AG Flek, nestárno
Přírodní úkazy Jonny Lan
 bullet  Nejdiskutovanější
Přechytračíme i USA? (1097)
Kdy a kam za Jiřím Černým v roce 2019 (308)
Naše vypálené iluze (109)
AKTUÁLNĚ! - VE ŠVANDOVĚ DIVADLE TŘIKRÁT O WALDEMARU MATUŠKOVI (98)
WWW adresy klubů, kamarádů... (73)
Kamarád i dezertér (65)
Co Gottwald vylhal, o tom lže Grebeníček znova (63)
Čunek neví, kde začíná politikova osobnost (48)
České dějiny viděné jinak než Václavem Klausem (44)
Prohrává vkus (41)
 bullet  Přečtěte si
Kritik bez konzervatore
 bullet  Doporučuji WWW
Nakladatelství
Kluby
Hudební servery
Blogy
Osobnosti
Ostatní


Inzerce: Inzeráty a inzerce zdarma · Bazar · Antikvariát · Mimibazar · Byty · Stroje · Seznamka · Zaměstnání   
Magazín: Nacerno.cz    Volný čas: Rande · Rychloseznamka ··Fotoalbum · Horoskopy
Další informace: Reklama · Napište nám    Správce: © 2003 - 2017 TANGER infosystems s.r.o.

TOPlist