Nacerno.cz

              

Vydáno 04.10.03 Kam za Jiřím Černým->Články v novinách

Osamělých neubývá
Paul McCartney kdysi udělal Eleanor Rigbyovou tak něžně, až se z písničky vlastně vytrácel smutek nad všemi podobně osamělými lidmi. Třeba nebyli v roce 1966 tolik na očích. A mnozí se možná měli k čemu upínat. "Člověk si rád zaživoří, když máňákou perspektivu," jak tehdy napsal Jiří Such ý pro Evu Olmerovou v písničce Můj pes .

Na námìstích jsme si vycinkali a vymrzli svobodu, ale osamìlých neubývá. A sotva kdy asi ubude. Aspoò se mi to zdá podle toho, co mnozí posluchaèi nacházejí v písnièkách, kde pøitom není o samotì ani slovo. Sotva dokonèím nedìlní ranní tøíhodinovku v Èeském rozhlasu, telefonují. Jiní se svìøují v dopisech. Èasto si pøitom vzpomenu na jedinou podmínku, kterou jsem pøi výbìru hudby dostal pøedem: aby byla laskavá. Už mi to nepøipadá tak úøední a omezující.
Protože mi je hudba zároveò povoláním, sám nacházím útìchu a povzbuzení spíš v knihách. Kterou zrovna potøebuji nejvíc, tu mám tam, kde míval Bertolt Brecht detektivky: na záchodì. Teï zrovna Okamžiky , vzpomínky Arnošta Lustiga na "vodního tuláka" Otu Pavla. Nedají se s Eleanor Rigbyovou srovnat: obèas se opakují, øedí, nìkdy s Pavlem nesouvisejí, leccos døív vystihl lépe sám Pavel. Zkrátka Lustig už napsal pøesnìjší a hutnìjší knížky. Ale jsou tu i vìèné dùkazy o smyslu pøátelství a obìti, holé pravdy v (témìø) holých vìtách.  " Pøece tì nenechám jet samotného," odpovídá Lustigovi v Terezínì ani ne ètrnáctiletý kamarád, který se dobrovolnì hlásí do židovského transportu. "Šel z rampy rovnou do komína."
Ètu dál o nevykoøenitelné dùstojnosti. Dùstojníka, co dnes není, je a není ministrem, vidím menšího a menšího. Splachuji.


Vytisknout článek  Vytisknout

Diskuse na téma: Osamělých neubývá
(počet příspěvků: 0, poslední: )

 
 
 
 bullet  Nejčtenější články
O velikém štěstí být chv
Betlemanie česky i slove
WWW adresy klubů, kamará
Prohrává vkus
Všímám si lidí, z nichž
Albové zrcadlo Radůzina
Za černými brýlemi rocko
Král Václav jedna ruka j
Zpěvačky soudím taky
Blábol léta v Harmonii
 bullet  Doporučujeme
Soňa Červená ovoněla pra
Sezona přenosů skončila
Háček Jana Spáleného je
Karel Kryl byl první vel
Sedmé nebe v neděli 16.č
Wagner skladatel opět př
Donizetti plný gagů a te
Český rozhlas o mně třik
Roberto Alagna umocní ka
Nový něžný vzkaz písničk
 bullet  Nejdiskutovanější
40 let bez výmluv - Nad poetickým rockem C&K Vocalu (943)
Český pop žije (417)
Kdy a kam za Jiřím Černým v roce 2019 (310)
Naše vypálené iluze (109)
AKTUÁLNĚ! - VE ŠVANDOVĚ DIVADLE 3X VÁCLAV NECKÁŘ (99)
WWW adresy klubů, kamarádů... (73)
Kamarád i dezertér (65)
Co Gottwald vylhal, o tom lže Grebeníček znova (63)
Přechytračíme i USA? (62)
Čunek neví, kde začíná politikova osobnost (48)
 bullet  Přečtěte si
Kritik bez konzervatore
 bullet  Doporučuji WWW
Nakladatelství
Kluby
Hudební servery
Blogy
Osobnosti
Ostatní


Inzerce: Inzeráty a inzerce zdarma · Bazar · Antikvariát · Mimibazar · Byty · Stroje · Seznamka · Zaměstnání   
Magazín: Nacerno.cz    Volný čas: Rande · Rychloseznamka ··Fotoalbum · Horoskopy
Další informace: Reklama · Napište nám    Správce: © 2003 - 2017 TANGER infosystems s.r.o.

TOPlist