Nacerno.cz

              

Vydáno 06.01.04 Kam za Jiřím Černým->Články v novinách

O něco se snažit, nebo chlastat ?
Teprve historie ukáže, jestli je lepší se o něco snažit, nebo chlastat - tlachávalo se v hospodách. Z Hradu nám teď Václav Klaus k 17. listopadu vzkázal, že komunistickou normalizaci porazili ti, kdo proti ní nedělali nic. "Socialismus totiž už nedokázal vzdorovat mému mlčení, a proto se zhroutil," sžíravě glosoval (opět v MF DNES) hudebník Michal Němec Jablkoň.

Pøedstav a, že zatímco chartisté a jim podobní tu vlastnì by li k nepotøebì a vítìzem naší doby je vìtšinový èeský poseroutka, øíká hodnì o souèasném prezidentovi, ale nic o brnìnských kantorech, kteøí navzdory osnovám uèili své žáky o katolických básnících, nic o èlenech Jazzové sekce, co na vztek policii a ministerským úøedníkùm vydali desítky nepovolených knížek, nic o mladièkých zamìstnankyních jihoèeských a valašských kulturních zaøízení, jež si i pøes "nedoporuèení" a "pohovory" estébákù dál zvaly kontroverzní umìlce, nic o režisérech a hercích z malých divadel, kteøí uvádìli neschválené pasáže i autory,nic o studentech i dìlnících, již po nocích rozepisovali a šíøili èlánky z Tigridových, Liehmových, Pelikánových a Toskových exulantských èasopisù.
Kdekdo nemùže být hrdina, výslechy, vyhazovy z práce a vìznìní snáší každý jinak. Nikdo ale není narozen k tomu, aby jen držel hubu a krok a èekal, až to praskne. Za dvacet normalizaèních let jsem jako potulný pøehrávaè desek poznal tisíce lidí, kteøí se místo mlèení a soukromnièení veøejnì o nìco snažili. A v listopadu 1989 vyšli na námìstí. Prezident Masarykova typu by jejich drobnou práci ocenil.

Vytisknout článek  Vytisknout

Diskuse na téma: O něco se snažit, nebo chlastat ?
(počet příspěvků: 0, poslední: )

 
 
 
 bullet  Nejčtenější články
O velikém štěstí být chv
Betlemanie česky i slove
WWW adresy klubů, kamará
Prohrává vkus
Všímám si lidí, z nichž
Albové zrcadlo Radůzina
Za černými brýlemi rocko
Král Václav jedna ruka j
Zpěvačky soudím taky
Blábol léta v Harmonii
 bullet  Doporučujeme
Proč je dokument o Karlu
Netrebková a ovace veris
Clapton jako koledník ne
Český rozhlas zrušil po
V New Yorku je i nová Tr
Muhly má blíž k Janáčkov
Pucciniho oblíbená opera
Neworský operní duel Aid
Stoletou republikou od J
Oživlý AG Flek, nestárno
 bullet  Nejdiskutovanější
Přechytračíme i USA? (1097)
Kdy a kam za Jiřím Černým v roce 2019 (308)
Naše vypálené iluze (109)
AKTUÁLNĚ! - VE ŠVANDOVĚ DIVADLE TŘIKRÁT O WALDEMARU MATUŠKOVI (98)
WWW adresy klubů, kamarádů... (73)
Kamarád i dezertér (65)
Co Gottwald vylhal, o tom lže Grebeníček znova (63)
Čunek neví, kde začíná politikova osobnost (48)
České dějiny viděné jinak než Václavem Klausem (44)
Prohrává vkus (41)
 bullet  Přečtěte si
Kritik bez konzervatore
 bullet  Doporučuji WWW
Nakladatelství
Kluby
Hudební servery
Blogy
Osobnosti
Ostatní


Inzerce: Inzeráty a inzerce zdarma · Bazar · Antikvariát · Mimibazar · Byty · Stroje · Seznamka · Zaměstnání   
Magazín: Nacerno.cz    Volný čas: Rande · Rychloseznamka ··Fotoalbum · Horoskopy
Další informace: Reklama · Napište nám    Správce: © 2003 - 2017 TANGER infosystems s.r.o.

TOPlist