Nacerno.cz

              

Vydáno 06.01.04 Kam za Jiřím Černým->Články v novinách

O něco se snažit, nebo chlastat ?
Teprve historie ukáže, jestli je lepší se o něco snažit, nebo chlastat - tlachávalo se v hospodách. Z Hradu nám teď Václav Klaus k 17. listopadu vzkázal, že komunistickou normalizaci porazili ti, kdo proti ní nedělali nic. "Socialismus totiž už nedokázal vzdorovat mému mlčení, a proto se zhroutil," sžíravě glosoval (opět v MF DNES) hudebník Michal Němec Jablkoň.

Pøedstav a, že zatímco chartisté a jim podobní tu vlastnì by li k nepotøebì a vítìzem naší doby je vìtšinový èeský poseroutka, øíká hodnì o souèasném prezidentovi, ale nic o brnìnských kantorech, kteøí navzdory osnovám uèili své žáky o katolických básnících, nic o èlenech Jazzové sekce, co na vztek policii a ministerským úøedníkùm vydali desítky nepovolených knížek, nic o mladièkých zamìstnankyních jihoèeských a valašských kulturních zaøízení, jež si i pøes "nedoporuèení" a "pohovory" estébákù dál zvaly kontroverzní umìlce, nic o režisérech a hercích z malých divadel, kteøí uvádìli neschválené pasáže i autory,nic o studentech i dìlnících, již po nocích rozepisovali a šíøili èlánky z Tigridových, Liehmových, Pelikánových a Toskových exulantských èasopisù.
Kdekdo nemùže být hrdina, výslechy, vyhazovy z práce a vìznìní snáší každý jinak. Nikdo ale není narozen k tomu, aby jen držel hubu a krok a èekal, až to praskne. Za dvacet normalizaèních let jsem jako potulný pøehrávaè desek poznal tisíce lidí, kteøí se místo mlèení a soukromnièení veøejnì o nìco snažili. A v listopadu 1989 vyšli na námìstí. Prezident Masarykova typu by jejich drobnou práci ocenil.

Vytisknout článek  Vytisknout

Diskuse na téma: O něco se snažit, nebo chlastat ?
(počet příspěvků: 0, poslední: )

 
 
 
 bullet  Nejčtenější články
O velikém štěstí být chv
Betlemanie česky i slove
WWW adresy klubů, kamará
Prohrává vkus
Všímám si lidí, z nichž
Albové zrcadlo Radůzina
Za černými brýlemi rocko
Král Václav jedna ruka j
Zpěvačky soudím taky
Blábol léta v Harmonii
 bullet  Doporučujeme
Soňa Červená ovoněla pra
Sezona přenosů skončila
Háček Jana Spáleného je
Karel Kryl byl první vel
Sedmé nebe v neděli 16.č
Wagner skladatel opět př
Donizetti plný gagů a te
Český rozhlas o mně třik
Roberto Alagna umocní ka
Nový něžný vzkaz písničk
 bullet  Nejdiskutovanější
40 let bez výmluv - Nad poetickým rockem C&K Vocalu (943)
Český pop žije (417)
Kdy a kam za Jiřím Černým v roce 2019 (310)
Naše vypálené iluze (109)
AKTUÁLNĚ! - VE ŠVANDOVĚ DIVADLE 3X VÁCLAV NECKÁŘ (99)
WWW adresy klubů, kamarádů... (73)
Kamarád i dezertér (65)
Co Gottwald vylhal, o tom lže Grebeníček znova (63)
Přechytračíme i USA? (62)
Čunek neví, kde začíná politikova osobnost (48)
 bullet  Přečtěte si
Kritik bez konzervatore
 bullet  Doporučuji WWW
Nakladatelství
Kluby
Hudební servery
Blogy
Osobnosti
Ostatní


Inzerce: Inzeráty a inzerce zdarma · Bazar · Antikvariát · Mimibazar · Byty · Stroje · Seznamka · Zaměstnání   
Magazín: Nacerno.cz    Volný čas: Rande · Rychloseznamka ··Fotoalbum · Horoskopy
Další informace: Reklama · Napište nám    Správce: © 2003 - 2017 TANGER infosystems s.r.o.

TOPlist