Přebírá Radio Wave od BBC nacistický repertoár?

Autor: Jiří Černý (santana.c@seznam.cz), Téma: Týdenní komentáře, Zdroj: Hospodářské noviny, 04.11.2008
Vydáno dne 04. 11. 2008 (4269 přečtení)
O postoji Rady Českého rozhlasu k písni Swastika Eyes a k jejímu odvysílaní Radiem Wave napsal v HN z 29.října Jindřich Šídlo 99 slov. Stačí citovat čtyři: „Je to kolosální pitomost.“ Den poté zde vlastně totéž řekl novinář David Klimeš: „Absurdnější sebeznemožnění už si Rada Českého rozhlasu vymyslet nemohla.“

Redaktor HN Petr Vizina opakovaně žádá předsedu zmíněné Rady Jiřího Floriana, aby odstoupil. Ředitel internetového oddělení Českého rozhlasu Miroslav Bobek vyzývá k „neprodlené“ rezignaci dokonce i programového ředitele Českého rozhlasu Richarda Medka.
Novinových výstřižků s podobnými reakcemi jiných novinářů už mám pěkný štůsek. Proč tedy o té „kolosální pitomosti“ mám ještě psát i já, dokonce snad třikrát?
Hlavně proto, že jsem o to byl telefonicky požádán. Nejdřív si na mě vzpomněl člen Rady Bohuš Zoubek. (Nedávno jsme spolu seděli v komisi, která vybírala nového ředitele České filharmonie.) Řekl jsem mu, že názor na tu věc mám a že jim písničku můžu přeložit přesněji než jejich expert. Pomohl by mi s tím i uznávaný překladatel Pavel Dominik; Swastika Eyes pro něj určitě není obtížnější než Rushdieho prózy.
Potom volal i Richard Medek. Zároveň požádal o názor i mé kolegy Josefa Vlčka, Vojtu Linadaura a další. Myslel jsem, že jde o stále stejný úkol. Nejde - jak se ukázalo v dalším telefonátu s panem Zoubkem. Rada chce prý můj názor pro sebe a s Medkovou objednávkou to nemá nic společného.
Vyžádal jsem si tedy nějaký čas a začal louskat noviny, brouzdat internetem a znova poslouchat světový hit Swastika Eyes (dávno uvedený Českou televizí) i další nahrávky skotské rockové skupiny Primal Scream. Zkrátka normálně studovat to, co předtím abnormálně odbyl ing. Radek Vogl. A na co museli upozornit, bohužel, až novináři.
Neboť při zasedání Rady 23.října – jak vidím ze zápisu, dostupného na internetu – nikdo Voglovy vývody nezpochybnil. Zvláště radní Antonín Zelenka je interpertoval jako zjevenou pravdu: „Toto hodnocení...také vychází i z encyklopedie Wikipedia.“ Svatá prostoto! Nemohl jsem si přitom nevzpomenout na naivní vysokoškolačky, které se na mě obracejí při svých potížích se seminárními pracemi, protože prý o jejich tématu ve Wikipedii nic není. Je ostatně příznačné, že zmatené heslo Primal Scream bylo z české Wikipedie po této aféře vymazáno...
Ze zápisu Rady vyplývá, že inženýr Vogl měl především přeložit a posoudit dvouhodinový anglický blok Páteční vlnění z 5.září, který Radio Wave převzalo od BBC. Zjednodušil to víceméně na píseň Swastika Eyes. I tu pochopil málo nebo zcela opačně. Kdyby zalistoval v Rock & Popu (č.2/2000), mohl vyjít z Lindaurovy trefné parafráze „Z očí jí kouká haknkrjc.“ Rozuměj: totalitě nebo „nadnárodnímu militarismu.“ Pak lze následné „My mind is a weapon immune from infection“ zhruba přeložit „Můj rozum je zbraní, která mě chrání před nákazou“. Volkův překlad „Moje myšlenky a zbraně jsou imunitní infekcí“ je zmetek od porouchaného robota.
Radní Zelenka přesto vyzdvihl na hodnotitelský prapor Volkův nekompromisní uzávěr: „I pro začínajícího politologa je patrný nacistický obsah této písně a v žádném případě se tato píseň nehodí do veřejnoprávního rozhlasu.”
Přeskočil jsem v zápisu fantasmagorické pokusy o charakteristiku hudebního stylu Primal Scream, ale zaujala mě Dana Jaklová, místopředsedkyně Rady. „Prosím pěkně, my nebudeme určitě rozhodovat o tom, co kdo má zpívat, ale zda taková věc, takováhle tvorba, má právo být na veřejně-právním médiu. O tom já silně pochybuji.“
Jak z posudků shovívavého cenzora-lektora v době těsně předlistopadové: my to zakazovat nebudeme, ať si to ti mládenci zpívají, ale ne v našich socialistických kulturních zařízeních.
Doporučuji přečíst si zápis celý. Až do konce, kde Florian a Zelenka tlačí přítomného generálního ředitele Václava Kasíka, aby s Radiem Wave konečně něco udělal, času je málo.
Radním dochází trpělivost. Mně taky. Zvláště při pomyšlení, že takhle mohou hodnotit i důležitější věci než je rocková hudba a stanice pro mladé.
Kdo neví, že neví, tomu není pomoci. Florian a Zelenka by měli rezignovat. Ve vyjádřeních, co si ode mne Český rozhlas objednal, to rád rozvedu podrobněji.