Nacerno.cz

              

Vydáno 04.10.03 Lidé, věci, dobrodružství->Politický kolotoč

Nebude-li pršet, nezmoknem
Naše řemeslnická rodina si s Evropou tykala už v předminulém století. Přinejmenším s Paříží. Dědeček Papež tam ševcoval a pozoroval: " Nemáť Francouz na svém přebohatém jídelním lístku nikdy knedlíku, což mně můj pobyt zde nemálo znepříjemňuje," psal 9. 10. 1899.

O dvacet let pozdìji tam dìdeèkova dcera, moje maminka, krátce pracovala jako krejèová, nauèila se jíst ryby a stejnì elegantnì kreslit modely.Mé sestøe bylo v Prohraném únoru osmnáct, ta už nejela nikam.
Øekl by dnes dìdeèek švec (dotáhl to na pošáka) Evropské unii ano, nebo ne? " Srdce dívky cizinky nevyváží svou dobrotou èeský knedlík," mínil tehdy a vzal si Èešku. Taky ale pamatuji, jak mì pokaždé hnal k mapì Sovìtského svazu a musel jsem mu pøesnì ukázat a vyjmenovat, co komu Rusové ukradli.
Nakonec jsem v pátek veèer pøece jen zaškrtl ano. Kampaò unionistù mi sice èasto pøipadala jalová, ale jednak èlovìk posuzuje cíl, a ne jeho propagátory, jednak mi vìtšina protiargumentù smrdìla velkoèešstvím a tøídní nenávistí. A samozøejmì jsem si také pøedstavil svého dìdeèka nad novou mapou, kde by Èesko - kdybychom v referendu øekli ne - bylo ostrùvkem uprostøed Evropské unie.
V nedìlní podveèer nám k výsledkùm Václav Klaus Èeským rozhlasem vzkázal, že jsme se tím svých problémù nezbavili, že jsme pøimìøenì pøipraveni a že budoucnost ukáže, èí oèekávání byla správná. Jedna pravda za druhou! Tìší mì, že se koneènì jednou se svým prezidentem shodnu. Nebude-li pršet, nezmoknem.

Vytisknout článek  Vytisknout

Diskuse na téma: Nebude-li pršet, nezmoknem
(počet příspěvků: 0, poslední: )

 
 
 
 bullet  Nejčtenější články
O velikém štěstí být chv
Betlemanie česky i slove
WWW adresy klubů, kamará
Prohrává vkus
Všímám si lidí, z nichž
Albové zrcadlo Radůzina
Za černými brýlemi rocko
Král Václav jedna ruka j
Zpěvačky soudím taky
Blábol léta v Harmonii
 bullet  Doporučujeme
Soňa Červená ovoněla pra
Sezona přenosů skončila
Háček Jana Spáleného je
Karel Kryl byl první vel
Sedmé nebe s Olmerovou a
Wagner skladatel opět př
Donizetti plný gagů a te
Český rozhlas o mně třik
Roberto Alagna umocní ka
Nový něžný vzkaz písničk
 bullet  Nejdiskutovanější
40 let bez výmluv - Nad poetickým rockem C&K Vocalu (967)
Český pop žije (417)
Kdy a kam za Jiřím Černým v roce 2019 (310)
Naše vypálené iluze (109)
AKTUÁLNĚ! - VE ŠVANDOVĚ DIVADLE 3X VÁCLAV NECKÁŘ (99)
WWW adresy klubů, kamarádů... (73)
Kamarád i dezertér (65)
Přechytračíme i USA? (63)
Co Gottwald vylhal, o tom lže Grebeníček znova (63)
Čunek neví, kde začíná politikova osobnost (48)
 bullet  Přečtěte si
Kritik bez konzervatore
 bullet  Doporučuji WWW
Nakladatelství
Kluby
Hudební servery
Blogy
Osobnosti
Ostatní


Inzerce: Inzeráty a inzerce zdarma · Bazar · Antikvariát · Mimibazar · Byty · Stroje · Seznamka · Zaměstnání   
Magazín: Nacerno.cz    Volný čas: Rande · Rychloseznamka ··Fotoalbum · Horoskopy
Další informace: Reklama · Napište nám    Správce: © 2003 - 2017 TANGER infosystems s.r.o.

TOPlist