Nacerno.cz

              

Vydáno 25.11.03 Lidé, věci, dobrodružství->Politický kolotoč

Trocha poezie nikoho nezabije?
Opravdu trocha poezie nikoho nezabije? Tvrdil to Jiří Suchý v Písni o rose, to bylo ovšem zjara 1960. O generaci mladší Jiří Dědeček do předloňska lákával televizní diváky na cyklus Cizí slovo poezie mnohem opatrněji: "Nebojte se, jenom chvilku." Dramatikovi Milanu Uhdemu se to tehdy zdálo nedůstojné a rázně to Dědečkovi vytkl. Z vysílání Českého rozhlasu, v jehož Radě Uhde zasedá, letos zmizely dva pořady, jejichž páteří byla poezie: Dobrá jitra s recitátorem Miroslavem Kováříkem a Písničky po francouzsku s Jiřím Dědečkem.

Zatímco o témìø jakékoli, by teprve chystané programové zmìnì v Èeské televizi píší a pøípadnì diskutují i deníky, o zmìnách v Èeském rozhlase nevìdí ani nìkteøí jeho redaktoøi, natož laická veøejnost. Vypadnou-li poøady,které trvaly devìt, respektive osm let, je dùvod se ptát proè. Bylo té poezie už pøíliš? Dìlal Kováøík a Dìdeèek nìco špatnì? Øekl jim nìkdo, co zlepšit, a oni to tvrdohlavì odmítli? Mìl by se Kováøík spokojit s tím, že pøece mùže objevovat zaèínající básníky ve svém poøadu Zelené peøí? Nebo snad má rozhlas plán, jak zábavnìji než prostøednictvím šansonù pomoci odstraòovat katastrofální tuzemskou neznalost jazyka, jímž se mají èeští zástupci domlouvat v bruselském centru Evropské unie?
Mám rád poezii i typ rozhlasu, jaký vytváøí Kováøík a Dìdeèek. Také mám rád, když vím, oè bìží. Jenže coby spolupracovník i posluchaè Èeského rozhlasu vím opìt pendrek. Proto si tu skrovnì stýskám. Kdybych byl Uhde, tøeba bych už sedlal konì a mával s korouhví poezie.

Vytisknout článek  Vytisknout

Diskuse na téma: Trocha poezie nikoho nezabije?
(počet příspěvků: 0, poslední: )

 
 
 
 bullet  Nejčtenější články
O velikém štěstí být chv
Betlemanie česky i slove
Prohrává vkus
Všímám si lidí, z nichž
Albové zrcadlo Radůzina
Za černými brýlemi rocko
Král Václav jedna ruka j
Zpěvačky soudím taky
Blábol léta v Harmonii
Přechytračíme i USA?
 bullet  Doporučujeme
Když se řekne Jiří Černý
Vojcek byl plný leteckýc
Maximální úspěch Glassov
Nejpohlednější operní in
Turandot nevítězí jen fo
Soňa Červená ovoněla pra
Sezona přenosů skončila
Háček Jana Spáleného je
Karel Kryl byl první vel
Sedmé nebe Jiřího Černéh
 bullet  Nejdiskutovanější
Moje pořady v roce 2022 (323)
Naše vypálené iluze (109)
Moje knížky - dostupnost (100)
WWW adresy klubů, kamarádů... (73)
Co Gottwald vylhal, o tom lže Grebeníček znova (66)
Kamarád i dezertér (65)
Přechytračíme i USA? (60)
Čunek neví, kde začíná politikova osobnost (48)
České dějiny viděné jinak než Václavem Klausem (45)
Prohrává vkus (41)
 bullet  Přečtěte si
Kritik bez konzervatore
 bullet  Doporučuji WWW
Nakladatelství
Kluby
Hudební servery
Blogy
Osobnosti
Ostatní


Inzerce:  Bazar · Byty · Seznamka · Zaměstnání    
Magazín:  Nacerno.cz     Volný čas:  Rande · Seznamit · Novina · Horoskopy
Další informace:  Reklama · Napište nám     Správce:  © 2003 - 2020 TANGER infosystems s.r.o.


TOPlist