Nacerno.cz

              

Vydáno 25.11.03 O kultuře a hudbě->Dojmy z koncertů a divadel

Vždyť se o tom tak hezky psalo!
Od muzikálové Rusalky jsem neviděl tak nesoudržné a rozplizlé hudební divadlo, jako je Excalibur - říkám těm, kdo se mě ptají. Nevěřícně kroutí hlavami: Vždyť se o tom tak hezky psalo! Přátelským povídáním o radostné přípravě Excaliburu byly potištěny mnohé novinové stránky.

Pøedstaviteli krále Artuše Kamilu Støihavkovi vhánìla krása nìkterých èástí díla slzy do oèí, režisér Vladimír Morávek si liboval, že nad Tøešòákovými a Hedlovými texty se pracovalo tak dlouho, dokud nebyly naprosto vynikající. A pak bác a v televizním Sítu publicisté horko tìžko hledají na pøedstavení aspoò nìco dobrého a zcela tím vytáèejí scenáristu Karla Steigerwalda. Pøitom nic nového pod sluncem. (Ani Steigerwaldùv unáhlený odchod z debaty.) Stále jen onen letitý sentimentální omyl, že dobré dílo zákonitì vzejde jen z "dobré party". Jenomže tøeba V&W považovali svého režiséra Jindøicha Honzla za suchého patrona (zároveò vìdìli, že nikdo jiný jim tak nerozumí), dirigent Jiøí Kout byl pøi generálce Tristana a Isoldy tuze nepøívìtivý,ale orchestr Národního divadla pak hrál lépe než jindy, a Leonard Bernstein bìhem nahrávání West Side Story donutil slavného Josého Carrerase málem k pláèi podobnì jako Ivo Viktorin a Robert Køesan Pavlínu Jíšovou, která se ovšem mu sela na chvíli vybreèet doopravdy.Herci sami pochopitelnì radìji vzpomínají na lidumilného Evalda Schorma a jeho slavné zkouškové: "Dìti moje, co my s tím budeme dìlat?" Pøíbìhy o dobrých partách jsou vìtšinou dobré jen k tomu, aby pøehlušily nedostatek nápadù a výkonnosti.

Vytisknout článek  Vytisknout

Diskuse na téma: Vždyť se o tom tak hezky psalo!
(počet příspěvků: 0, poslední: )

 
 
 
 bullet  Nejčtenější články
O velikém štěstí být chv
Betlemanie česky i slove
Prohrává vkus
Všímám si lidí, z nichž
Albové zrcadlo Radůzina
Za černými brýlemi rocko
Král Václav jedna ruka j
Zpěvačky soudím taky
Blábol léta v Harmonii
Přechytračíme i USA?
 bullet  Doporučujeme
17.8.2023 v 87 letech ze
Vojcek byl plný leteckýc
Maximální úspěch Glassov
Nejpohlednější operní in
Turandot nevítězí jen fo
Soňa Červená ovoněla pra
Sezona přenosů skončila
Háček Jana Spáleného je
Karel Kryl byl první vel
Sedmé nebe Jiřího Černéh
 bullet  Nejdiskutovanější
Moje pořady v roce 2022 (323)
Naše vypálené iluze (109)
Moje knížky - dostupnost (102)
WWW adresy klubů, kamarádů... (73)
Co Gottwald vylhal, o tom lže Grebeníček znova (66)
Kamarád i dezertér (65)
Přechytračíme i USA? (60)
Čunek neví, kde začíná politikova osobnost (48)
České dějiny viděné jinak než Václavem Klausem (45)
Prohrává vkus (41)
 bullet  Přečtěte si
Kritik bez konzervatore
 bullet  Doporučuji WWW
Nakladatelství
Kluby
Hudební servery
Blogy
Osobnosti
Ostatní


Inzerce:  Bazar · Byty · Seznamka · Zaměstnání    
Magazín:  Nacerno.cz     Volný čas:  Rande · Seznamit · Novina · Horoskopy
Další informace:  Reklama · Napište nám     Správce:  © 2003 - 2020 TANGER infosystems s.r.o.


TOPlist